Българите в чужбина често са жертва на трудова експлоатация

Българите в чужбина често са жертва на трудова експлоатация

Реклама

Документът разглежда тежки случаи на експлоатация на работници и посочва конкретни примери с пострадали от работодатели българи.

Корупцията у нас и в Гърция е един от основните рискови фактори при разследването на подобни случаи.

Реклама

Според разкритията на доклада в България, както и в още няколко държави от Европейския съюз (ЕС), достъпът до правосъдие в подобни случаи не е лесен, а българските власти имат слаба чувствителност към експлоатацията на чужденци у нас.

Робството и принудителният труд не се възприемат като престъпление в България, както и в други държави от ЕС, освен при „определени условия“.

България и още няколко страни от ЕС защитават само граждани на държави извън ЕС, когато са станали жертва на експлоатация, докато се трудят при незаконосъобразни условия (например липса на договор).

Според Агенцията на Европейския съюз за основните права, най-често

Реклама

Документът разглежда тежки случаи на експлоатация на работници и посочва конкретни примери с пострадали от работодатели българи. Корупцията у нас и в Гърция е един от основните рискови фактори при разследването на подобни случаи.

Според разкритията на доклада в България, както и в още няколко държави от Европейския съюз (ЕС), достъпът до правосъдие в подобни случаи не е лесен, а българските власти имат слаба чувствителност към експлоатацията на чужденци у нас.

Робството и принудителният труд не се възприемат като престъпление в България, както и в други държави от ЕС, освен при „определени условия“.

България и още няколко страни от ЕС защитават само граждани на държави извън ЕС, когато са станали жертва на експлоатация, докато се трудят при незаконосъобразни условия (например липса на договор).

Според Агенцията на Европейския съюз за основните права, най-често трудова експлоатация има в секторите земеделие, строителство, хотелиерство, домашни услуги, но рядко виновните отиват на съд и получават наказание.

Посочва се, че нерядко посредническите агенции за намиране на работа в чужбина са част от проблемите, свързани с експлоатацията и трафика на хора. Като пример са посочени случаите с българските берачи на плодове в Швеция.

има в секторите земеделие, строителство, хотелиерство, домашни услуги, но рядко виновните отиват на съд и получават наказание.

Посочва се, че нерядко посредническите агенции за намиране на работа в чужбина са част от проблемите, свързани с експлоатацията и трафика на хора. Като пример са посочени случаите с българските берачи на плодове в Швеция. / bulpress.eu