3 март 1990 г. – последните Чавдарчета

3 март 1990 г. - последните ЧавдарчетаПървият срок казвахме Другарко, а вторият вече трябваше да ги наричаме с Госпожо! Така  разбрахме ,че сме последните Чавдарчета.

Под пионерско движение се разбира дейност на детска комунистическа организация, съществувала в бившите социалистически страни. Членовете на тази организация се наричат пионери.

Въпреки че и в някои капиталистически страни съществуват пионерски организации, те не са масови, не са контролирани от правителството, и не са свързани с конкретна политическа сила. Те са демократични и независими и изповядват марксистки идеали.

Буквално, пионер означава пръв, първооткривател. Пионери са хората, които първи прокарват път в неизвестното, поставят основите на нещо ново – заселват нови земи, извършват открития в науката, техниката, литературата, изкуството. Явно се е търсела такава аналогия при даване името на комунистическата детска организация като пионерска.

Димитровската пионерска организация „Септемврийче“ (ДПО „Септемврийче“) е създадена през 1944 година. Децата преминават през няколко младежки комунистически организации:

периода на чавдарче, последван от пионерче и най-накрая комсомолец. Чавдарчета са децата от I до III клас. Организацията носи името на Чавдар войвода, който според легендата е бил „крило за сиромаси“.

Основните правила на поведение на чавдарчето са следните:

Чавдарчето е весело дете – играе, пее, учи се, чете.
Малките чавдарчета са добри другарчета.

Чавдарчето е примерно в къщи и в клас, то помни: „Пионер ще стана аз!“.
Чавдарчето учтиво поздравява, то възрастните хора уважава.

Loading...

Чавдарчето труда обича, на помощ първо се притича.
Чавдарчето родината свободна обича – като своя майка родна. / bgspomen.com

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.